Mục tiêu

Một là: Luôn phấn đấu sẽ có mặt hầu hết trên các công trường dự án lớn mang tính quốc gia trong và ngoài nước.

Hai là: Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ba là: Định hướng khách hàng là nền tảng của mọi hoạt động, xây dựng mối quan hệ lâu dài, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.

Bốn là: Xây dựng một đội ngũ ưu tú, trong đó tất cả các thành viên đoàn kết và hướng tới tương lai của.

Tầm nhìn

Đức Ngọc phấn đấu trở thành một trong những thương hiệu tiêu biểu Quốc gia trước năm 2020 và trở thành một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cơ khí của thế giới, góp phần đưa Việt nam trở thành trung tâm Gia công cơ khí tiên tiến của châu Á vào năm 2030.

Đức Ngọc phấn đấu không ngừng để trở thành một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các thành viên thông qua những điều kiện phát triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi nhận định về những giá trị cốt lõi trong hiện tại, cũng là những yếu tố mà chúng tối hướng tới trong tương lai như sau.

Nhân tâm là thước đo giá trị: Luôn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, cho nhân viên, cho đối tác và cho xã hội. Tận tụy, trung thực và có trách nhiệm với công việc;

Trí lực là phương pháp để tạo ra giá trị: Xây dựng và phát triển công ty dựa trên trí tuệ tập thể, không ngừng học hỏi và cải tiến để làm tốt hơn những gì đang có.

Tín nhiệm là nền tảng vững bền của giá trị: Luôn thực hiện những gì đã cam kết.

Tinh gọn để gia tăng giá trị: Chuẩn hóa mọi hoạt động, loại bỏ tất cả những cản trở, lãng phí. Tập trung vào những điều cơ bản và cốt lõi nhất.

Trực quan để đo lường và phản ánh giá trị: Trực quan hóa các quá trình, tiêu chuẩn và thành tích để dễ dàng nhận thấy các trục trặc. Hệ thống thông tin đầy đủ, sẵn có giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook
096 138 6838